O NAS

Dynamika działania, innowacyjność, partnerskie relacje, uczciwość, wsparcie, sukces – to Trust Investments Group.

KIM JESTEŚMY

Działalność Trust Investments Group koncentruje się na wspieraniu w rozwoju wyselekcjonowanych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych przez utalentowanych przedsiębiorców, kierujących się pasją, zaangażowaniem i nastawieniem na sukces. Spółkę tworzy zespół profesjonalistów, których wiedza i doświadczenie bazuje na prowadzeniu własnych firm, a także na pracy w topowych, międzynarodowych korporacjach specjalizujących się w doradztwie strategicznym, finansowym i prawnym.

MISJA

Misja Trust Investments Group identyfikuje się z celami wyznaczonymi przez spółki z portfolio funduszu. Chcemy wesprzeć dobrze prosperujące, innowacyjne projekty poprzez ich dokapitalizowanie, doradztwo w zarządzaniu oraz w kwestiach prawnych, a także inwestycje w rozwój ducha przedsiębiorczości w Zespole i propagowanie idei otwartości.

NASZE WARTOŚCI

Podstawą działalności Trust Investments Group są partnerskie relacje, a naszą docelową rolą jest członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki i wsparcie rozwoju spółki/przedsiębiorcy, w którego inwestujemy. Korzyści operacyjne, które płyną ze współpracy z nam to m.in.: - szeroka, wartościowa siatka kontaktów, - pomoc w optymalizacji form pozyskania kapitału, - czynny udział w budowaniu Zespołu i planowaniu strategicznym, - optymalizacja działalności.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Przyjęta strategia inwestycyjna plasuje Trust Investments Group pomiędzy klasycznym funduszem venture capital, private equity a „aniołem biznesu”. Obszar zainteresowań TI Group skupia się na innowacyjnych, wykazujących duży potencjał wzrostu, spółkach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również na startupach. Oprócz wsparcia finansowego, fundusz oferuje kapitał w postaci wartościowej, szerokiej sieci kontaktów, a także wieloletniego doświadczenia w budowaniu oraz rozwijaniu działalności biznesowej.