PROCES INWESTYCYJNY

Przebieg typowej inwestycji TIGroup – od momentu Twojego zgłoszenia, poprzez dokapitalizowanie spółki, aż do wspólnego wyjścia z inwestycji.

ZGŁOSZENIE

Masz ciekawy, innowacyjny pomysł? Prowadzisz dobrze prosperującą działalność i chciałbyś nadać tempa jej rozwojowi? Zgłoś się do nas.

WSTĘPNA WERYFIKACJA MERYTORYCZNA

Zweryfikujemy wstępnie Twój pomysł/biznes – ocenimy jego potencjał biznesowy, innowacyjność oraz możliwości rozwoju i skalowania.

NDA

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji zaprosimy Cię na spotkanie oraz zaproponujemy podpisanie NDA (klauzuli o zachowaniu poufności), która będzie zabezpieczać Twój interes.

SPOTKANIE

Celem spotkania będzie wnikliwe poznanie istoty Twojego projektu, jego unikalności. Chcemy usłyszeć od Ciebie, jak oceniasz potencjał pomysłu/biznesu, jakie dostrzegasz ścieżki jego rozwoju, a także poznać Twoje oczekiwania co do naszego wsparcia. Kluczowe dla nas parametry to potencjał rynkowy, środowisko konkurencyjne, a także wyróżniki Twojego produktu/usługi.

TERM SHEET

Jeżeli przekonasz nas na spotkaniu do Twojego pomysłu, zaproponujemy wstępne warunki współpracy – określimy kluczowe parametry.

KOMITET INWESTYCYJNY

Jak tylko osiągniemy porozumienie w kwestii term-sheetu, odbędziemy komitet inwestycyjny, w trakcie którego dokładnie przeanalizujemy Twój pomysł/biznes. Jeśli Twój projekt wzbudzi nasze wspólne zainteresowanie, zaprosimy Cię do współpracy nad biznesplanem.

WSPARCIE W ROZWOJU BIZNESPLANU

Wiemy, że masz przygotowany biznesplan, ale wierzymy, że wspólnie opracujemy jego aktualizację, która będzie odpowiadała nowej sytuacji -> spółka zostaje dokapitalizowana, a Ty masz dostęp do naszego know-how oraz możliwości, które oferujemy.

DUE DILIGENCE

Przed podjęciem negocjacji przeprowadzimy krótkie badanie spółki/pomysłu, którego celem będzie potwierdzenie, ze nie ma przeciwskazań podatkowych, prawnych bądź finansowych do przeprowadzenia inwestycji. Analizę tę przeprowadzimy we współpracy z Tobą. Przy okazji nauczymy się razem pracować - przyda się to najprawdopodobniej przez najbliższe lata.

NEGOCJACJE

Wynegocjujemy umowę inwestycyjną. Jej kluczowe parametry mamy ustalone w dokumencie określającym wstępne warunki współpracy, ale do doprecyzowania pozostają jeszcze inne kwestie – umowa ma zapewnić Ci komfort rozwoju Twojego biznesu z naszym wsparciem.

INWESTYCJA

Rozpoczynamy wspólne działania! Podpisujemy umowę i stajemy się partnerami biznesowymi.

ROZWÓJ

Przez najbliższe lata stawiamy na rozwój Twojego pomysłu/biznesu. Pracujemy wspólnie, intensywnie, ale z pozytywnym nastawieniem do realizacji założeń wynikających z biznesplanu oraz osiągnięcia możliwie największego wzrostu. Możesz liczyć na 110% naszego wsparcia.

WYJŚCIE Z INWESTYCJI

Gdy spółka osiągnie ustalony wcześniej poziom, rozpoczniemy wspólną analizę kolejnych kroków. Tutaj stawiamy pytanie, czy jest to odpowiedni moment na dezinwestycję oraz cash-out.