KRYTERIA INWESTYCYJNE

Firma posiadająca unikalne produkty, wiedzę lub model biznesowy.

Biznes o znaczącym potencjale wzrostu przychodów oraz rentowności.

Doświadczony i kompetentny Zarząd, który jest otwarty na wsparcie oraz kontrolę z poziomu Rady Nadzorczej.